23/01/2019

Series các vấn đề thường gặp khi bán hàng đa kênh – Phần 3: Xây dựng và phát triển Group Facebook

Thiết lập nhóm Facebook sẽ tăng thương hiệu rất mạnh cho các tổ chức hay cá nhân làm ban quản trị. ngoài ra khi thiết lập nhóm Facebook cần nhiều yếu tố về nhân công, thời gian cũng trị giá mà các member đóng […]
[X]