13/02/2019

Target Facebook ads là gì và hướng dẫn target cho một sản phẩm

Làm Facebook Ads hay bán bất kỳ, marketing một sản phẩm nào đó thì target (đối tượng mục tiêu) rất quan trọng. Vậy câu hỏi đặt […]
24/01/2019

Tuyệt chiêu target đối tượng chuẩn 99% Facebook ads ai cũng có thể học được

Như đã chia sẻ nhanh trong Kinh nghiệm chạy Facebookads. Mỗi chủng hàng sẽ có cách target khách nhau; thậm chí trong từng phân khúc giá sản phẩm cũng target kiểu khác nữa. […]
[X]