12/02/2019

phương pháp dễ dàng target chính xác đối tượng chuẩn Facebook ads

Như đã chia sẻ nhanh trong Kinh nghiệm chạy facebook ads. Mỗi chủng hàng sẽ có cách target khách nhau; thậm chí trong từng phân khúc giá […]
24/01/2019

Tuyệt chiêu target đối tượng chuẩn 99% Facebook ads ai cũng có thể học được

Như đã chia sẻ nhanh trong Kinh nghiệm chạy Facebookads. Mỗi chủng hàng sẽ có cách target khách nhau; thậm chí trong từng phân khúc giá sản phẩm cũng target kiểu khác nữa. […]
[X]