28/07/2017

Những chỉ số cần quan tâm với báo cáo mỗi chiến dịch Facebook Ads

Khi chạy quảng cáo trên facebook, để đạt hiệu quả, chúng ta luôn phải chú ý đến việc đo lường sau mỗi chiến dịch. Dưới đây […]
[X]