26/07/2017

Chi tiết về các hạn mức thanh toán trong Facebook ADS

Khi chạy quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ đặt ngân sách cho mỗi quảng cáo bạn chạy và bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn […]
[X]