24/07/2017

Hướng dẫn chạy Facebook Ads chuyên sâu – Part 5: Trùng Lặp Đấu Giá và Bão Hòa Đối Tượng

Có một vài câu hỏi mà tôi vẫn hay nhận được đại loại như thế này: Đang ra đơn “tự nhiên” mấy hôm nay tịt Ads […]
24/07/2017

Hướng dẫn chạy Facebook Ads chuyên sâu – Part 4: Giá thầu tự động vs Giá thầu thủ công – Hãy chọn Gái đúng!

[Advanced] Facebook Ads Auction Mechanism & Bidding – Part 4: Giá thầu tự động vs Giá thầu thủ công – Hãy chọn Gái đúng Trong phần […]
24/07/2017

[Chia sẻ kỹ năng và thủ thuật Facebook Ads] – Cách Target theo Location số lượng lớn nhanh chóng

[Skill & Trick] Target Location số lượng lớn nhanh chóng Thấy nhiều ae kêu trời vì từ hai ngày nay Fb lag ko chọn được target […]
[X]