04/07/2018

Vì sao quảng cáo Facebook không hiệu quả – “Giải pháp mới” chạy quảng cáo Facebook không sợ lỗ

Quảng cáo Facebook là một kênh marketing hiệu quả và có sức lan rộng mạnh, trong những năm gần đây 2017 – 2018 thì nhà nhà, […]
03/07/2018

Các bước lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả trên Facebook

Quảng cáo trên Facebook có thể thay đổi hiệu quả kinh doanh một cách đáng kể. Hơn nữa, hình thức quảng cáo này cũng được đánh […]
03/07/2018

Bản chất cạnh tranh – đầu giá thầu của quảng cáo Facebook là gì?

Bản chất tính tiền của Facebook là CPM (Cost Per Mille), chi phí theo hiển thị. Như vậy bản chất cạnh tranh của Facebook là cạnh […]
[X]